Zajištění dotace

Zpracujeme kompletní dokumentaci pro Váš projekt. Jedná se především o následující části a činnosti:

  • Zpracování projektové dokumentace …více
  • Zpracování žádosti o dotaci se všemi náležitostmi a přílohami, včetně elektronické žádosti.
  • Finanční analýza subjektu
  • Analýza nákladů a výnosů (Cost benefit analysis) …více
  • Studie proveditelnosti …více
  • Zpracování dokumentace EIA …více
  • Administrace žádosti (autorizace, podání žádosti)
  • Vyvíjení činnosti směřující k úspěšnému vyřízení žádosti a získání dotace
  • Poskytování konzultačních služeb (ekonomické, právní) související s přípravou projektu.

Zajistíme přitom veškerou komunikaci s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, včetně předjednání a konzultací. Můžeme pro Vás zpracovat jen některé části dokumentace dle Vašich požadavků.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více