Analýza nákladů a výnosů

Analýza nákladů a výnosů (Cost Benefit Analysis), je metodický postup, který vyhodnocuje finanční a socio-ekonomické aspekty realizace rozvojového záměru s cílem posoudit celospolečenskou prospěšnost projektu a návratnost vložených investičních prostředků. Analýza přináší odpověď na otázku: Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu bere?“. Takto vymezené dopady projektového záměru jsou následně agregovány, převedeny na hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě kterých lze rozhodnout, zda je projekt pro investora a pro společnost přínosem.

Analýza nákladů a výnosů obsahuje:

  • Finanční analýzu.
  • Ekonomická analýzu.
  • Citlivostní analýzu.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více