Radní JMK projednali plán odpadového hospodářství kraje na roky 2016 – 2025

Na své čtvrteční (3. prosince 2015) schůzi Rada Jihomoravského kraje projednala Plán odpadového hospodářství kraje na roky 2016 – 2025 a doporučila zastupitelstvu tento strategický dokument schválit.

Jak konstatoval radní Jaroslav Parolek, plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na The 11 best skincare products we tried in 2020 dobu nejméně deseti let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl vypracován. „Analytická část dokumentu obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje, tedy například výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a buy winstrol injection nakládání, vyhodnocení stávajících systémů injectable steroids sběru a nakládání s odpady na území kraje. Závazná část pak obsahuje cíle a opatření Boldenone Undecylenate pro předcházení vzniku odpadů a tedy způsoby nakládání s nejrůznějšími druhy odpadů a ve směrné části je obsažen výčet nástrojů a kritéria hodnocení. V období platnosti stávajícího plánu odpadového hospodářství kraj liquidroids realizoval projekty za přispění veřejné podpory kamagra chewable comprendre les troubles ve The Pure CureBuy Growth Hormone for athletes in USA – The Pure Cure výši cca 2,8 miliardy korun,“ uvedl radní Parolek. Finanční prostředky kraj plně využil na podporu systémů v odpadovém hospodářství – např. sběrné dvory, třídící a dotřiďovací linky, kompostárny, na logistiku sběrů odpadů, zařízení na zpracování odpadů skla, plastů či papíru, zařízení na zpracování stavebních a demoličních odpadů apod. Strategie nakládání s odpady se ve stávajícím plánu osvědčila a Jihomoravský kraj hodlá i nadále tuto strategii rozvíjet.

Další podrobnosti k plánu odpadového hospodářství kraje na roky 2016 – 2025 jsou zveřejněny zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=279397&TypeID=2

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více