Projekční činnost

Nabízíme projekční a inženýrskou činnost v oblasti vodohospodářských staveb a staveb pro nakládání s odpady. Zpracujeme pro Vás kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, prováděcí dokumentaci apod. Zajistíme projednání stavby v územním a stavebním řízení, včetně obstarání potřebných souhlasů a povolení. Zpracujeme provozní řády a havarijní plány pro tyto projekty.

Jedná se zejména o následující typy projektů:

Odpadové hospodářství

  • Kompostárny
  • Sběrné dvory odpadů
  • Rekultivace skládek

Vodohospodářské stavby

  • Úpravy a revitalizace vodních toků
  • Odbahnění rybníků
  • Protipovodňové stavby

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více