Odborný profil klíčových zaměstnanců

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

ředitel a majitel společnosti ECO – Management, s.r.o.

se zabývá problematikou tvorby a ochrany životního prostředí od roku 1990, specializuje se na oblast odpadového hospodářství a v poslední době na problematiku oběhového hospodářství (circular economy EU). Je členem Rady Plánu odpadového hospodářství ČR, členem vědecké rady MŽP ČR a Evropské agentury životního prostředí EU. Vydal v oblasti odpadového hospodářství několik knih (např. Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni, Projektování nakládání s bioodpady v obcích apod.) a desítky odborných článků v zahraničních a domácích časopisech.

Současně pracuje jako vysokoškolský učitel (Přírodovědecká fakulta MU, Fakulta informatiky MU, Provozně ekonomická fakulta Mendelu) a vede řadu bakalářských, magisterských a disertačních prací.

Profil: http://www.muni.cz/people/993/cv

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více