Dotační management

V případě získání dotace na Váš projekt pro nás práce nekončí, pomůžeme Vám i v průběhu realizace projektu.

Nabízíme proto služby v průběhu realizace projektu (stavby). Zajistíme administraci projektu, včetně financování a zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv.

Jedná se např. o následující činnosti:

  • Zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv projektu.
  • Příprava žádostí o platbu.
  • Zajištění administrace projektu.
  • Zabezpečení činností souvisejících s povinnou publicitou projektu (prezentace projektu v odborném a místním tisku, příprava dalších informačních výstupů dle požadavku programu a zadavatele, tiskové zprávy, prezentace apod.).
  • Poskytování konzultačních služeb (ekonomické, právní) související s realizací projektu.
  • Účast na kontrolních dnech v průběhu realizace stavby.
  • Provádění fotodokumentace z realizace projektu pro účely kontrol.
  • Účast na projednávání projektu v orgánech klienta (např. rady a zastupitelstva měst a obcí).

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více