Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy taky označovaná jako technicko–ekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popisuje projektový záměr. Účelem studie je zhodnotit všechny varianty realizace a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.

Studie proveditelnosti se v různých podobách využívá při přípravě investičních záměrů v podnikatelské sféře i veřejném sektoru. Studie je zpracovávána v přípravné, předinvestiční fázi projektu. Na jedné straně, prostřednictvím důkladného plánu investičního projektu, je podkladem pro rozhodování investora. Na druhé straně je podkladem pro rozhodování poskytovatele dotace, případně potenciálního věřitele (banky) zda poskytne dotaci (úvěr). Studie proveditelnosti dále slouží jako nástroj pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční resp. provozní (obvykle v aktualizované podobě).

Nabízíme Vám zpracování Studie proveditelnosti na Vaše projekty samostatně nebo jako součást komplexního projektového a dotačního managementu. Studie proveditelnosti je často požadována jako příloha žádostí o dotace na investiční projekty.

Studii proveditelnosti zpracováváme většinou v těchto variantách:

  • Předběžná studie proveditelnosti (Pre–feasibility Study).
  • Základní studie proveditelnosti.
  • Základní studie proveditelnosti včetně Analýzy nákladů a výnosů.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více