Profil společnosti

Společnost ECO – Management, s.r.o. je inženýrská a konzultační společnost působící na trhu již od roku 1992 a má zavedené a certifikované systémy řízení (kvality dle ISO 9001 a environmentálního systému řízení dle ISO 14 001).

K hlavním aktivitám společnosti patří poradenská činnost a příprava a realizace projektů v oblasti odpadového hospodářství financovaných z evropských a národních zdrojů. Jedná se o komplexní zpracování studií (např. Plánů odpadového hospodářství měst a obcí, studií proveditelnosti apod.) a následné zajištění přípravy projektů financovaných z evropských fondů, včetně projekčních, ekonomických a právních služeb.

Novou aktivitou společnosti je poradenská činnost pro oblast oběhového hospodářství (circular economy) a jeho implementace v odpadovém hospodářství jak v municipální oblasti (města a obce) tak v komerční oblasti (podniky a firmy), které vede k výrazným ekonomickým úsporám.

ECO – Management je smluvním partnerem Škoda Auto a.s. v auditu ochrany životního prostředí v její prodejní a servisní síti. Po přezkoušení (auditu) je servisům zapojeným do tohoto programu udělován certifikát “Ekologické osvědčení”.

Společnost ECO – Management nabízí produkty a služby především v těchto oblastech:

  • poradenství v oblasti životního prostředí
  • plány odpadového hospodářství měst a obcí
  • implementace oběhového hospodářství v nakládání s odpady
  • studie proveditelnosti
  • ekologické audity a posudky
  • studie sběru a svozu odpadů
  • optimalizace odpadového a vodního hospodářství
  • provozní řády v oblasti životního prostředí
  • školení a semináře v oblasti životního prostředí

Řešení výše uvedené problematiky provádí zkušený tým zaměstnanců a externích spolupracovníků.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více