Právní poradenství a analýzy

V oblasti námi poskytovaných služeb nabízíme právní poradenství.

Máme přehled o aktuální legislativě v dané oblasti a jsme schopni podat její výklad pro specifické podmínky daného projektu. Na základě našich znalostí legislativy jsme schopni Vám navrhnout optimální varianty projektů.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více