Dotační služby

Připravujete projekt z oblasti životního prostředí, odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů energie apod. a hledáte zdroj financování?

Obraťte se na nás! Nabízíme komplexní služby související s přípravou projektu, včetně projekčních prací. Připravíme komplexní dotační dokumentaci (žádost o dotaci, včetně požadovaných příloh) a administraci žádosti.

Při přípravě a realizaci projektů úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, přemýšlíme o jejich potřebách a požadavcích. Navrhujeme řešení s ohledem na technickou proveditelnost, ekonomickou efektivnost a ochranu životního prostředí.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více