Aktuálně

Aktuálně zpracováváme 20 plánů odpadového hospodářství

V letošním roce připadla povinnost většině měst a obcí zpracovat plán odpadového hospodářství na období 2017 – 2026. Naše společnost se specializuje na Jihomoravský kraj, v roce 2015 byla tvůrem POH JMK 2016 – 2025. Je to naší velkou předností,

Radní JMK projednali plán odpadového hospodářství kraje na roky 2016 – 2025

Na své čtvrteční (3. prosince 2015) schůzi Rada Jihomoravského kraje projednala Plán odpadového hospodářství kraje na roky 2016 – 2025 a doporučila zastupitelstvu tento strategický dokument schválit. Jak konstatoval radní Jaroslav Parolek, plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na The

Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024

Vláda ČR schválila dne 22 bm pharmaceuticals. prosince mastoral 2014 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024. V tomto nařízení Boldenone Undecylenate se vyhlašuje v souladu s právem Evropské unie závazná část Plánu odpadového

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více