Školení a semináře

Je možné si u nás objednat školení nebo seminář se zaměřením na problematiku životního prostředí (odpadové a vodní hospodářství), projektů financovaných z fondů EU nebo k jiné problematice vztahující se k námi prováděným činnostem.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více