Vyhledávání dotačních a grantových titulů

Na základě posouzení Vašeho projektu najdeme vhodné a v reálném čase dostupné dotační zdroje a navrhneme strategii dalšího postupu. V případě více možností Vám doporučíme nejvhodnější dotační titul. Dále navrhneme možnosti dalšího spolufinancování (zdroje z krajů, soukromé zdroje).

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více