Zpracování nabídky do výběrového řízení

Pomůžeme Vám také pokud se výběrového řízení účastníte. Chystáte se podat nabídku do výběrového řízení a chcete vyhovět všem formálním, kvalifikačním a odborným požadavkům tak, aby Vaše šance byly co nejvyšší? Nabídku zpracujeme podle Vašich požadavků a jsme připraveni ji obhájit.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více