Studie příležitostí

Studie příležitostí (Oportunity Study) je dokument, který pokládá určitý základ předinvestiční fáze, v rámci nějž je definováno co nejširší spektrum investičních příležitostí, o nichž lze v této etapě uvažovat jako o potenciálně ekonomický výnosných. V této studii jsou vymezeny reálné možnosti investování před tím, než jsou některé z nich zvoleny k podrobnějšímu a tedy nákladnějšímu zpracování ve Studii proveditelnosti. Výstupem je selektovaný soubor potenciálních investic. Důvodem k vyřazení projektu již v této fázi přípravy může být jeho zřejmé vysoké riziko nebo evidentně nízká ziskovost, obvykle také velká investiční náročnost.Altamofen 20 tamoxifen buy online – sports bodybuilding buy masteron 100 the free bodybuilding diet plans.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více