Studie pro Statutární město Brno

Naše společnost v říjnu 2016 vyhotovila studii pro SMB „Návrh systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území statutárního města Brna“.

Předmětem díla byl návrh systému řešení nakládání s biologicky rozložitelnými složkami komunálních odpadů vzniklých při činnosti fyzických osob na území statutárního města  Brna, a to:

1)20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (konkrétně erectile dysfunction z domácností);

2)20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad sakeeducationcouncil.org (konkrétně odpad ze zahrad u bytových a rodinných domů).

Výsledné byly tyto varianty:

  • Varianta vardenafil 20mg for sale online babies not uterus č. 1: sběr do tri trenabol nádob umístěných na veřejných prostranstvích (velké nádoby)
  • Varianta č. 2: sběr do bodybuilding life nádob umístěných kaufen ohne rezept u jednotlivých nemovitostí (malé nádoby podle modelové produkce)
  • Varianta č. 2a: sběr do Anastrozole nádob umístěných u jednotlivých nemovitostí (malé nádoby podle brand ranbaxy počtu domácností)
  • Varianta č. 3: pouze dbol 20mg pills domácí kompostování (kompostéry podle skutečné produkce)
  • Varianta č. 3a: pouze domácí kompostování (kompostéry podle počtu domácností)
  • Varianta č. 4: optimální kombinace systémů sběru a svozu blood pressure (kompostéry podle skutečné produkce)
  • Varianta č. 4a: optimální kombinace systémů sběru a svozu (kompostéry podle počtu domácností)

Cílem je zavedení komplexního, environmentálně příznivého systému nakládání s BO, který pokryje většinu území města Brna včetně všech jeho typů zástavby, je nutné za těžiště systému označit sběr do velkoobjemových nádob (uvažovány byly nádoby o obsahu 1 100 l), neboť v sídlištní zástavbě je ochota obyvatel k pořízení kompostérů, stejně jako možnost umístění maloobjemových nádob v domech považována za nulovou (tento výsledek zřejmě závisí na nastavení parametrů modelu, zejména matice ochoty pořídit si nádoby, které byly konzultovány se zadavatelem). Naopak malé nádoby a kompostéry jsou do značné míry navzájem zastupitelné a k dokrytí území, kde nebudou dostupné velkoobjemové nádoby, tak bude častěji stačit dodat občanům dostatek kompostérů, jejichž provozní náklady jsou ze strany města nulové oproti relativně drahému Top 9 most useful desserts for the body svozu do malých nádob.

Při hledání optimálního řešení jsem proto navrhli vycházet z varianty 4a, s předpokladem zapojení 80 % (případně až 100 %) obyvatel, tj. pokrytí 48 % území velkoobjemovými kontejnery (1 100 l) v množství nejméně 200 ks a dále systém doplnit malými nádobami a kompostéry podle zájmu občanů (ve variantě 4a jsou stanoveny maximální počty kompostérů a malých nádob, nicméně v praxi je nesmyslné, aby se oba systémy překrývaly), případně ekonomických preferencí (náklady na pořízení kompostérů jsou vyšší, na druhou stranu odpadají náklady na svoz a sběr, ovšem kompostéry vždy využije pouze část obyvatel).

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více